TruSens 活動花絮:

●2021-01-28 Dr K.Kwong 與 TruSens空氣清新機簡介直播

●Hong Kong International Dental Expo And Symposium

●屯門千色店

●荃灣千色店

●網上知名銷售平台直播

●大埔中電

●旺角中電

●元朗千色店

●荃灣先施

●沙田 一田百貨

●蘇寧電器

●摩登電器(工聯會優惠中心)